Dokument

Poświęcenie sztandaru NSZZ Solidarność Polmor - Bytów 2015r. 
Udost. 15.09.2015r.

Podobne wideo