1992r.

Arch. Poświęcenie kaplicy Św. Huberta [1992r.]

Podobne wideo